top of page

Over de auteur

           Mijn naam is Kees Holtman en al enkele jaren gepensioneerd. Ik heb een chemische achtergrond en vanaf mijn 20e jaar fotografie als hobby. Waarschijnlijk genetisch meegekregen van mijn grootvader, die fotograaf was.

Dit boek heb ik geschreven omdat ik als docent via SeniorWeb tot de ontdekking kwam dat er geen volledig en up-to-date boek verkrijgbaar was.

keesholtman@gmail.com

KH-2.jpg
bottom of page